Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/winstono/domains/winston.org.pl/public_html/core/base-connection.php on line 3
Najbliższe nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw
Zobacz WINSTON Bialas Martyna na Oferteo.pl
Zapraszamy do kontaktu:
tel.: 791 860 520
mail: winston@winston.org.pl

Najbliższe nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw

Przedstawiamy ogólny zarys ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw w 2016 roku, w których będziemy udzielać pomocy.

 

cała Polska - 4.04.-29.07 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa dofinansowania dla mikro i MŚP na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe

 

Polska Wschodnia - 15.04.-20.05. - Internacjonalizacja MŚP - dofinansowanie dla mikro i MŚP na usługi doradcze związane z opracowaniem modelu biznesowego w przedsiębiorstwie ukierunkowanego na internacjonalizację tego przedsiębiorstwa. Maksymalny poziom dofinansowania to 50 000 PLN.

 

woj. Lubelskie - 29.04-17.06 - Bon na patent, dofinansowania dla mikro i MŚP na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia patentów, ego wynalazku z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu (biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka). Maksymalne dofinansowanie 80%.

 

woj. Świętokrzyskie - 29.03.-31.05. - Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, dofinansowania dla mikro i MŚP oraz dużych przedsiębiorstw przy spełnieniu określonych warunków, na projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji. Maksymalny poziom dofinansowania to 80%.

 

woj. Mazowieckie - 31.03.-06.06. - Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, dofinansowania dla mikro, MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz powiązań kooperacyjnych na projekty badawczo-rozwojowe. Maksymalny poziom dofinansowania to 80%.

 

woj. Lubuskie - 31.03.-04.05. - rozwój sektora MŚP, dofinansowanie dla mikro, MŚP oraz partnerów i zrzeszenia MŚP, na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przez mikro i MŚP oraz na wparcie inwestycyjne związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług. Maksymalny poziom dofinansowania to 55%.

 

31.03-01.06. - Badania i innowacje, dofinansowanie dla przedsiębiorstw, partnerstw przedsiębiorstw oraz partnerstw przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R, na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw oraz na inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Maksymalny poziom dofinansowania to 85%.

 

woj. Podlaskie - 29.04-17.05. - dofinansowanie dla osób fizycznych (również prowadzących działalność gospodarczą) na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3. roku życia. Maksymalny poziom dofinansowania to 85%.

 

woj. Małopolskie - 30.03.-31.01.2017 - Akywność międzynarodowa małopolskich MŚP - dofinansowanie dla MŚP na przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej lub – w przypadku posiadania ww. dokumentu – wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej. Maksymalny poziom dofinansowania to 50%/200 000 PLN.